PK dopravní s.r.o.

projekční a inženýrská činnost v oboru dopravních a inženýrských staveb

Poskytované služby

Přípravná fáze projektu

Kvalitní přípravou podkladů a projektové dokumentace uspoříme značné náklady a čas potřebný k samotné realizaci stavby.

 • předběžné studie proveditelnosti
 • územně technické studie
 • geodetické zaměření
 • dokumentace pro územní rozhodnutí
 • dokumentace pro stavební povolení
 • dokumentace pro zadání stavby
 • vizualizace projektů
 • inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí
 • inženýrská činnost pro získání stavebního povolení
 • nezávislá supervize projektů

Fáze realizace projektu

Koordinujeme proces realizace tak, aby výsledkem byl kompletní projekt uvedený do provozu v daném rozsahu, kvalitě, termínu a ceně.

 • realizační dokumentace
 • dokumentace skutečného provedení staveb
 • autorský dozor
 • kontrola a monitoring stavby
 • řízení projektu
 • geodet stavby
 • kalkulace dopravních staveb
 • pasportizace komunikací
 • součinnost při komercializaci projektu
 • spolupráce s objednatelem při ukončení výstavby

Technické dozory investora

Máme autorizaci k vykonávání práce technického dozoru s mnohaletou praxí v oboru a zkušenostmi s vedením staveb dozorovaného charakteru.

 • příprava a organizace kontrolních dnů
 • kontrola prováděných prací dle odsouhl. projektové dokumentace
 • kontrola věcné a cenové správnosti
 • kontrola postupu prací s průběžnou fotodokumentací
 • účast na kolaudačních řízeních

Kordinátor BOZP

Jsme držiteli platného certifikátu pro práci koordinátora bezpečnosti práce na staveništi v etapě přípravy a realizace stavby.

 • vypracování plánů BOZP
 • zajištění ohlášení stavby na inspektorát práce
 • provádění kordinátora BOZP na staveništi
 • dohled nad dodržováním a plněním bezpečnostních požadavků
 • příprava a vyhotovení závěrečné zprávy

Významné reference

Výstavba zkušebního úseku II/204 Kaznějov–Mrtník

Výkon TDS - Výstavba zkušebního úseku II/204 Kaznějov–Mrtník

Investor SÚS Plzeňského kraje, p.o.
Páteřní cyklostezka Ohře trasa Litoměřice-Boč-Pernštejn úsek č.3

Výkon TDS - Páteřní cyklostezka Ohře trasa Litoměřice-Boč-Pernštejn úsek č.3

Investor Město Žatec
Parkování v lokalitě Vrchlického v Žatci (Kamenný vršek)

Výkon TDS - Parkování v lokalitě Vrchlického v Žatci (Kamenný vršek)

Investor Město Žatec
Sanace svahu v úseku silnice III/2501 Lišany-Postoloprty

Výkon TDS - Sanace svahu v úseku silnice III/2501 Lišany-Postoloprty

Investor Krajský úřad Ústeckého kraje
I/16 Hvězda-Mšec, Podhořany-Uhy a Býkev-Mělník

Výkon TDS - I/16 Hvězda-Mšec, Podhořany-Uhy a Býkev-Mělník

Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR
Obnova Mírového náměstí a ulice Mlýnská ve městě Hrob

Studie a projektová dokumentace - Obnova Mírového náměstí a ulice Mlýnská ve městě Hrob

Investor Město Hrob
Výkon TDI I/27 v úseku 76,300-76,950 km

Výkon TDS - I/27 v úseku 76,300-76,950 km

Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR
Oprava odvodnění MÚK I/6 Chlumeček

Výkon TDS - Oprava odvodnění MÚK I/6 Chlumeček

Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR

O společnosti

About-us

Specializujeme se na komplexní projektování a návrh studií dopravních staveb a staveb dopravní infrastruktury. Dálnice, silnice, městské, místní a účelové komunikace, zpevněné plochy, parkoviště, závodové komunikace.

Naší specializací je kromě projektování staveb také kompletní rozsah technických dozorů a inženýrských činností, včetně supervizí.

Projekty a inženýrskou činnost provádíme především pro subjekty státní správy (obce, města, kraje, ŘSD).

Při zpracovávání projektů dbáme na sledování trendů vývoje ve stavebnictví a naše projekty zpracováváme tak, aby odrážely co nejpřesněji požadavky investora.

Osvědčení

pdf

Osvědčení o autorizaci
Petr Koubík

Stáhnout

pdf

Osvědčení o autorizaci
Luděk Menzl

Stáhnout

pdf

Výpis
z obchodního rejstříku

Stáhnout

pdf

Výpis
z živnostenského rejstříku

Stáhnout

Kontakt na nás

Sídlo společnosti

doručovací adresa

PK dopravní s.r.o.
Lidická 811
438 01 Žatec

IČ 041 66 205
DIČ CZ 041 66 205

společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 35853

Místo podnikání

kancelář

PK dopravní s.r.o.
Obránců míru 311
438 01 Žatec

Email:
Datová schránka: r785j4d

Kontaktní osoby

přímé jednání

Petr Koubík
jednatel
tel: +420 603 541 377
email:

Luděk Menzl
specialista dozorování staveb
tel: +420 604 744 117
email: